čestice soli Cela površina slane sobe prekrivena je prirodnom kamenom soli koja stvara sterilnu okolinu punu negativnih jona. Temperatura vazduha u slanoj sobi je 23° C, a vlažnost od 45% do 55%.
Slana soba koristi halogenerator unutar koga se drobi najčistija farmaceutska so sve do malih čestica veličine 1 do 10 mikrometara. Čestice koje su veće od 5 µm zaustavljaju se u nosu i u grlu, dok manje čestice mogu dopreti sve do pluća. Soba takode sadrži pročišćivač vazduha koji odstranjuje 99.97% svih čestica nastalih u vazduhu i dodatno aktivira ugljenični filter za odstranjivanje organskih supstanci koje mogu imati negativan uticaj na zdravlje.

Prema istraživanjima koja je sproveo dr. Batmanghelidj:


Hipertonični slani aerosolni inhalacioni tretman ili terapija solju je klinički dokazan:

Terapija solju pomaže da se tretiraju svi glavni procesi u bronhijama: oticanje, zapaljenje, višak sluzi i bakterijska infekcija, jer je poznato da so ima antibakterijski efekat. Danas se so koristi čak i u bazenima za plivanje umesto hlora da bi se uništile bakterije. Terapija solju je veoma efikasna za uništavanje bakterija koje se nalaze u sluzi. Kod većine pacijenata, nakon tretmana ovom terapijom, disajni putevi se normalizuju i simptomi nestaju. Haloterapija je 100% prirodna terapija koju su naučnici i istraživači razvili kao sredstvo koje pruža pozitivna delovanja identična soli koju su proučavali u prirodi.
40 minuta u slanoj sobi ima puno snažnije delovanje od 3 dana provedena na moru, jer mikročestice suvog slanog aerosola prodiru u gornje i donje disajne puteve do 90%, a sve druge inhalacije 35%.


Najvažnija stavka ovih tretmana je kvalitetan halogenerator.
Halogenerator je uređaj koji stvara suvi soni aerosol i uduvava ga u slanu sobu. Za razliku od speleoterapije koja se oslanja samo na prirodno kreirani aerosol koji se tokom godina stvorio od soli sa zidova pećine, halogeneratori obezbeđuju precizno kontrolisanu koncentraciju suvog sonog aerosola pod kontrolisanim temperaturnim i uslovima relativne vlažnosti, u isto vreme regulišući veličinu i brzinu čestica suvog sonog aerosola. U soli se nalazi veliki broj minerala koji sadrže antialergene, obnavljaju strukturu kože, vrše detoksikaciju i usporavaju proces starenja. Mikroklima slane sobe u sadejstvu sa terapijskim svetlima i opuštajućom muzikom blagotvorno deluje na organizam. Aerosol u slanim sobama ima antibakterijska svojstva i pozitivno deluje na kompletan organizam.


Halotretmani u slanoj sobi pozitivno deluju na ZDRAVLJE:


Tretmani u slanoj sobi PREPORUČUJU se:

Tretmani u slanoj sobi NE PREPORUČUJU se: